1. Ziek- & herstelmeldingen

Ziek & herstelmeldingen

Alle historische verzuimgegevens van medewerkers zijn overgezet naar VerzekeringsInzicht en de inloggegevens voor het aanmaken van een account heeft u ontvangen. Vanaf 1 januari 2023 doet u alle ziekmeldingen via VerzekeringsInzicht. Heeft een werknemer zich bij u ziekgemeld? Dan geeft u dit uiterlijk de tweede ziektedag door in VerzekeringsInzicht. Is uw werknemer hersteld of is er sprake van deelherstel? Geef dit dan ook binnen twee dagen door in VerzekeringsInzicht.

Juiste gegevens belangrijk voor optimale re-integratie

Voor een optimale begeleiding van uw zieke medewerker moet de casemanager beschikken over de juiste gegevens zoals:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Zonder deze gegevens kan de casemanager geen contact opnemen met de zieke medewerker. Regelmatig komt het voor dat de casemanager eerst deze gegevens moet opvragen waardoor de verzuimbegeleiding later start. Daarom wordt er vanaf 1 januari 2023 bij de ziekmelding gekeken of deze gegevens aanwezig zijn. Indien niet aanwezig wordt er gevraagd deze gegevens op te geven. Zijn de gegevens compleet? Dan kan de ziekmelding worden ingevoerd.

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Het telefoonnummer is 070 -777 8075. Of stuur een e-mail naar info@kapperszorgportaal.nl. Wij helpen u graag verder.